תמונות
וידאו

עם הפנים לעתיד

עם הפנים לעתיד

רכישת השכלה אקדמית ומקצועית היא תהליך מתמשך, לעיתים עד מספר תארים ראשונים ולעיתים עד מחקר ותארים מתקדמים. התהליך אינו מסתכם אך ורק ברכישת הידע התיאורטי והמעשי הרלוונטיים לתחום שבחרנו, אלא כולל גם אלמנטים נוספים הקשורים יד ביד במערכת האקדמית ובמערכת החינוכית בכלל. ידע כללי רב וקבלת כלים המכשירים ליכולת לימוד וחקירה עצמיים הם רק חלק מהתהליך והם נחוצים בדיוק כמו שנחוצים לתהליך- רכישת יכולת נתינה או העצמתה, פיתוח יכולות מנהיגות והובלה.

כל מקצוע אשר נתעתד ללמוד ישלב בתוכו אלמנטים המעודדים לחשיבה יצירתית ואלמנטים המעודדים לפיתוח יכולות אישיות נוספות ולפיתוחם של מערכת ערכים. חלק מתהליכי בגרות אותם עוברים הסטודנטים באקדמיה תורמים לפיתוח ולחיזוק יכולות אישיות כמו יכולת הנתינה שלהם והעשייה למען הקהילה למרות ובנוסף לכך שזה מגיע בצירוף מלגת לימודים.

קיימת טענה רווחת, המתאימה גם לשלבים מוקדמים יותר בחיים ולגילאים צעירים יותר, כי עידודם, פיתוחם וחיזוקם של יכולות אישיות אלו תוך כדי התהליך הלימודי, יעידו בהכרח על האפשרות הגבוהה יותר להתמדה ולהצלחה גדולה יותר בלימודים, להצלחה גדולה יותר בקריירה ולהצלחה טובה בכלל בחיים האישיים של כל אחד.

המשך מאמר